Koshi Waza – Hip Techniques

Koshi Waza – Hip Techniques

O Goshi

(Major Hip)

Click for Video

https://youtu.be/yzqnvf9z6cw

Koshi Guruma

(Hip Wheel)

Click for Video

https://youtu.be/C4hOGiLkG0k

Uki Goshi

(Floating Hip)

Click for Video

https://youtu.be/G7WMSZ6LJPw

Harai Goshi

(Sweeping Hip)

Click for Video

https://youtu.be/ivZgFQQUGj8

Hane Goshi

(Spring Hip)

Click for Video

https://youtu.be/uRKhn02IfVQ

Tsurikomi Goshi

(Lift & Pull Hip)

Click for Video

https://youtu.be/3L-MpWoIEOo

Sode Tsurikomi Goshi

(Sleeve Lift & Pull Hip)

Click for Video

https://youtu.be/jBKvqv7LrqY

Ushiro Goshi

(Rear Hip)

Click for Video

https://youtu.be/4tJkoL3ngZ0

Ura Goshi

(Back Hip)

Click for Video

https://youtu.be/MWC0qe4mBzk

Kubi Nage

(Neck Throw)

Click for Video

https://youtu.be/MKbrjHH9Wcs

Tsuri Goshi

(Lifting Hip)

Click for Video

https://youtu.be/K-0QOsjBq1Y

Utsuri Goshi

(Changing Hip)

Click for Video

https://youtu.be/_uE7HWFvHjk