(Ground Restraint Holds)

1.  Kesa Gatame                              Cross-chest (or Scarf) Hold

2.  Makura Kesa Gatame                Pillow Hold

3.  Kata Gatame                              Shoulder Hold

4.  Kuzure Kesa Gatame                Modified Scarf Hold

5.  Ura Kesa Gatame                       Back Scarf Hold

6.  Mune Gatame                            Chest Hold

7.  Yoko Shiho Gatame                    Side Four-corner Hold

8.  Kuzure Yoko Shiho Gatame       Modified Side Four-corner Hold

9.  Ushiro Kesa Gatame                  Rear Scarf Hold

10. Kami Shiho Gatame                   Upper Four-corner Hold

11. Kuzure Kami Shiho Gatame       Modified Upper Four-corner Hold

12. Tate Shiho Gatame                     Vertical Four-corner Hold

13. Kuzure Tate Shiho Gatame        Modified Vertical Four-corner Hold

14. Ude Gatame                                Arm Hold

15. Uki Gatame                                 Floating Hold